เปิดรับเรื่องเล่า​​ #เราไม่พึ่งเขี้ยวงา #NoIvoryNoTigerAmulets

เปิดรับเรื่องเล่า​​ #เราไม่พึ่งเขี้ยวงา #NoIvoryNoTigerAmulets

เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม (INEB) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) ขอเชิญชวนผู้นำทางจิตวิญญาณ พระสงฆ์ แม่ชี ผู้ฝึกปฏิบัติธรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป...