เปิดรับเรื่องเล่า​​ #เราไม่พึ่งเขี้ยวงา #NoIvoryNoTigerAmulets

เปิดรับเรื่องเล่า​​ #เราไม่พึ่งเขี้ยวงา #NoIvoryNoTigerAmulets

เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม (INEB) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) ขอเชิญชวนผู้นำทางจิตวิญญาณ พระสงฆ์ แม่ชี ผู้ฝึกปฏิบัติธรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป...

Ven. Thich Nhat Hanh Reflection Series | Vajrayana

Ven. Thich Nhat Hanh Reflection Series | Vajrayana

Join Ven. Geshe Dorji Damdul (Director of Tibet House, New Delhi) and Ven. Tenzin Dasel (Spiritual Director of Tashi Gatsel Ling – ME, USA) for heartfelt personal reflections on the life and impact of Ven. Thich Nhat Hanh from the perspective of Vajrayana practitioners.